Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Koźle.

×

Zapisz się do newslettera