Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 30.10.2020 r. Kędzierzyn.

×

Zapisz się do newslettera