Kamera on-line

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - o. Miejsce Kłodnickie