Kamera on-line

Sprzedawcy węgla. Jakość surowca jest monitorowana.

Sprzedawcy węgla. Jakość surowca jest monitorowana.

Jakość węgla oferowanego odbiorcom detalicznym jest monitorowana, a klient ma prawo do pełnej informacji o parametrach kupowanego surowca.

Jakość węgla podlega wielu kontrolom, na różnych etapach ich sprzedaży. Producenci węgla często dokonują kontroli swojego produktu na składach u autoryzowanych sprzedawców, już po jego dostawie, tak aby zagwarantować najlepszą jakość paliwa.

Niestety obok węgla o dobrych parametrach sprzedawcy w składach opału oferują także paliwo małokaloryczne, wilgotne i zasiarczone, które nie powinno być spalane w domowych piecach.

Obecnie, niezależnie od dokonywanej nowelizacji ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, w ramach obowiązujących przepisów prawa, klient składu węgla ma prawo otrzymać pełną informację produktową o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie, natomiast przedsiębiorca prowadzący skład ma obowiązek informacji takich dostarczyć.

 Przedsiębiorcy prowadzący składy węgla podlegają tym samym przepisom i obowiązkom co każdy inny przedsiębiorca, zaś nadzór nad obrotem węglem w handlu detalicznym i kontrolę w tym zakresie sprawuje Państwowa Inspekcja Handlowa, która posiada narzędzia i procedury, w ramach których weryfikuje i sprawdza jakość węgla oferowanego klientom indywidualnym.

Nowe przepisy mają doprowadzić do tego, że ze składowisk węgla znikną odpady węglowe, których spalanie przyczynia się do powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie dostosują, grożą kary do pół miliona zł, a nawet trzy lata więzienia.

Przypominamy, że w województwie opolskim obowiązuje uchwała antysmogowa, zgodnie z którą do ogrzewania domów można używać paliw stałych, w tym węgla. Zabronione jest wykorzystywanie mułów i flotów węglowych oraz drewna o wilgotności powyżej 20 proc

×

Zapisz się do newslettera