Kamera on-line

Złoty indeks dla Wojciecha Rafy. Nasz uczeń finalistą ogólnopolskiej olimpiady

Wojciech Rafa - uczeń klasy III t. mechatronik z ZSTiO zajął pierwsze miejsce w etapie okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej i reprezentował województwo opolskie w zawodach centralnych, które odbyły się w Głównym Urzędzie Statystycznym  w Warszawie. Wojtek wrócił z tytułem finalisty i otrzymał Złoty Indeks, który otwiera mu drogę do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Ale to nie jedyny sukces, bo nasz przyszły technik mechatronik - w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu - wziął udział w finale wojewódzkim V edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”  i  zajął III miejsce.  Będzie reprezentował  ZSTiO i województwo opolskie w ścisłym finale Olimpiady Solidarności, tworząc razem z koleżanką z Opola i kolegą z Kluczborka drużynę naszego województwa.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą tematyczną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jej uczestnicy rozwijają myślenie analityczne, umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji oraz doskonalą zdolność racjonalnego podejmowania decyzji w życiu zawodowym i prywatnym.

Zakres tematyczny olimpiady jest ujęty w sześć obszarów tematycznych i jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda. Uczniowie biorący w niej udział  powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu tych przedmiotów wykraczającymi poza podstawę programową dla szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto:

Wojtek Rafa - przyszły technik mechatronik - w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu - wziął udział w finale wojewódzkim V edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”  i  zajął III miejsce.  Będzie reprezentował  ZSTiO i województwo opolskie w ścisłym finale Olimpiady Solidarności, tworząc razem z koleżanką z Opola i kolegą z Kluczborka drużynę naszego województwa.

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim konkursem historycznym adresowanym do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych i trzecich klas technikum. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska. Egzamin polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej, obejmującej lata 1970-1990.

W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów. W kwietniu przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zaproszone zostaną na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności. Finał piątej edycji konkursu odbędzie się w czerwcu w Katowicach.

Opiekunem Wojtka Rafy w Olimpiadzie Statystycznej jest mgr inż. Grażyna Gołąbek-Tomas, a Olimpiady Solidarności mgr Ireneusz Podedworny.

Oprac. AL

woj1.jpeg

woj2.jpeg

woj3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera