Kamera on-line

Doradztwo zawodowe na przykładzie naszego powiatu

Współpraca na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego była głównym tematem Kongresu Powiatów, który odbył się we Wrocławiu. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła na nim daleko idące zmiany w szkolnictwie zawodowym, zwróciła uwagę na potrzebę położenia jeszcze większego nacisku na  współpracę z pracodawcami.

Nowe rozporządzenie o doradztwie zawodowym, które wejdzie w życie 1 września będzie w dużej mierze dziełem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w jego tworzeniu miało swój czynny udział Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Modelowe rozwiązania, które już od pewnego czasu stosowane są w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim posłużyły jako przykład dla tworzenia nowych, ogólnopolskich wytycznych dla szkół i samorządów.

W kongresie wzięli udział: wicestarosta Józef Gisman, Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty, a także przedstawiciele rady dyrektorów przy ministrze – Urszula Więcek, dyrektor ZS nr 1 oraz Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU.

W sumie do Wrocławia zjechali samorządowcy z całej Polski.

AL

wro1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera