Kamera on-line

Szukamy informatyka

Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat są następujące:

  1. wykształcenie wyższe;
  2. udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z administracją systemami informatycznymi;
  3. praktyczna umiejętność administrowania systemami Windows Serwer w tym zagadnieniami związanymi z Active Directory;
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
  5. dobra znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych (stacji roboczych) z rodziny MS Windows oraz pakietów biurowych pracujących na tych środowiskach;
  6. posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Szczegóły DOCXOgłoszenie informatyk.docx (18,41KB)

×

Zapisz się do newslettera