Kamera on-line

Setki ofert pracy oraz kształcenia. Za nami Targi Pracy i Edukacji!

Pracodawcy i przedsiębiorcy na targi oraz w czasie ich trwania łącznie zgłosili 275 ofert pracy na 810 stanowisk. Ponadto w ramach pośrednictwa EURES dysponowaliśmy 69 ofertami pracy na 722 stanowiska na terenie Austrii, Niemiec, Czech, Holandii, Szwecji i Włoch.

Szkoły naszego powiatu prezentowały szeroką ofertę edukacyjną pod hasłem „Ucz się, realizuj się, wykorzystaj!”. Przygotowany został także specjalny informator oświatowy, który rozdawany był gimnazjalistom. Doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych, z kolei pośrednicy pracy prowadzili rejestrację osób chcących podjąć zatrudnienie, udzielali informacji na temat aktualnych ofert pracy, a także promowali różne formy wsparcia oferowane przez urząd, dopasowując propozycje do oczekiwań i możliwości osób bezrobotnych.

- Najważniejszy dla odwiedzających jest ten bezpośredni kontakt oraz to, że wszystko znajdziemy w zasadzie w jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się od jednej do drugiej instytucji, czy firmy. Targi dopisały frekwencyjnie, rozmawiam z mieszkańcami i z tych rozmów wynika, że udało się nam spełnić oczekiwania, nawet jeśli po części, to i tak oznacza to, że przedsięwzięcie ma sens i należy je kontynuować – podkreśliła starosta Małgorzata Tudaj.

Podczas targów można było uzyskać szeroką informację na temat możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po raz kolejny można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych na stanowisku Kancelarii Prawnej Consulta, a także z porad Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Pomocni byli również specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków Unijnych, czy doradztwem dla osób poszukujących pracy za granicą. Pracodawcom i Przedsiębiorcom proponowaliśmy skorzystanie z „Poradnika dla pracodawców. Wybrane zmiany w projekcie indywidualnego kodeksu pracy.” przygotowanego przez Kancelarię Prawną Consulta. Była to już kolejna edycja poradnika, która jak co roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Targi umożliwiły bezpośrednie spotkania:

-  pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy, bądź powiększenie banku kadr z korzyścią dla prowadzonej polityki kadrowej,

- uczniów z młodzieżą uczącą się w wysoko ocenianych w województwie szkołach naszego powiatu oraz przedstawicielami szkół policealnych i uczelni wyższych.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, pracodawcom, instytucjom, szkołom, uczelniom i odwiedzającym za udział w targach.

Frekwencja ponownie dopisała. Według informacji uzyskanych od pracodawców, szereg osób zainteresowanych pracą (w tym osoby bezrobotne), nawiązało kontakt w celu podjęcia zatrudnienia. Targi odbyły się pod patronatem starosty powiatu oraz prezydenta miasta.

Oprac. AL

tar1.jpeg

tar2.jpeg

tar3.jpeg

tar5.jpeg

tar6.jpeg

×

Zapisz się do newslettera