Kamera on-line

Trójka naszych uczniów w finałach centralnej olimpiady wynalazczości w Nisku

W Ostrowie Wielkopolskim odbył się etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - blok B Wynalazczość.

Okręg opolski reprezentowały dwie drużyny z Kędzierzyna-Koźla: Zespół Szkół nr 3 ze Sławięcic (Julia Czarnecka,  Iwona Jewtuch i Marta Wielgan z klasy II technik technologii chemicznej, opiekun Anna Ledwig) oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Azot (Jan Bury, Krzysztof Przybysz i Piotr Sokołowski z klasy II technik mechatronik - op. Eliza Baron).   

Ten etap olimpiady zakończył się sukcesem dla Jan Burego, Piotra Sokołowskiego i Julii Czarneckiej i to oni będą reprezentować  nasz okręg w finale centralnym olimpiady, który odbędzie się pod koniec maja w Nisku.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny, jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizacją twórczego myślenia. W etapie okręgowym olimpiady uczestnicy musieli wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Etap okręgowy składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Uczestnicy musieli wykazać się  m.in. wiedzą zarówno z ustawy o własności przemysłowej jak i z historii wynalazków, sporządzić  opis projektu wynalazczego oraz w praktyce wykorzystać ustawę prawa własności przemysłowej.

Oprac. al

olim.jpeg

×

Zapisz się do newslettera