Kamera on-line

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31-12-2013r. w przetargu nieograniczonym na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (...)

Poniżej znajduje się plik zawierający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31-12-2013r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (...).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja (432,65KB)

×

Zapisz się do newslettera