Kamera on-line

O przyszłości samorządów. IV Europejski Kongres w Krakowie

W trakcie dwóch dni obrad uczestnicy odpowiadają na najważniejsze pytania, które stoją przed samorządami w perspektywie kilku lat. W kongresie biorą udział samorządowcy z całej Polski. Nasz powiat reprezentuje starosta Małgorzata Tudaj.

Gala podsumowująca pierwszy dzień IV Europejskiego Kongresu Samorządów to także goście najwyższego szczebla. W Krakowie pojawili się między innymi wiceprezes Rady Ministrów – Beata Szydło czy sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. samorządu Terytorialnego – Paweł Szefernaker. Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło powiedziała, że samorządy jak i władza centralna są od siebie zależne i wspólnie tworzą Polskę.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów zaplanowano zróżnicowany program, na który składa się pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Oprac. al

Foto: forum-ekonomiczne.pl

ko2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera