Kamera on-line

Nasze liceum z certyfikatem ambasadora Parlamentu Europejskiego

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się kolejna z debat oksfordzkich. Organizatorami debaty były: Szkolny Klub Debat Oksfordzkich oraz Młodzi Ambasadorzy Parlamentu Europejskiego. Teza debaty "Jesteśmy gotowi na euro" wywołała dużą dyskusję wśród młodzieży licealnej. Strony debaty - mówcy pro (Kamil Grabiński, Paweł Lepich oraz Paweł Piasecki) starli się na argumenty z mówcami opozycji (Mikołaj Kowalski, Arek Małachowski i Kasia Zawadka), ostatecznie wygrali debatę mówcy strony contra, a najlepszym mówcą debaty został Arek Małachowski i on na zaproszenie pani poseł do PE Lidii Geringer de Oedenberg wyjedzie na wizytę studyjną do Brukseli.

Nagrody dla mówców debaty oraz sekretarza (Patryk Krzyż)  to zasługa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego.

Opiekunem Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich jest marszałek debaty Jadwiga Kosalla. Debata miała również i bardzo ważny aspekt, gdyż była jednym z elementów całorocznego projektu Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, koordynatorem projektu jest pani Monika Michaliszyn, a współpracującą Jadwiga Kosalla. 8 czerwca we Wrocławiu odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Oprac. al

debata 1.jpeg

debata 2.jpeg

debata 5.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera