Kamera on-line

Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Rejestracja w Bazie Danych o Odpadach (BDO).

Termin rejestracji upływa 24 lipca 2018 r.

Internetowa Baza Danych o Odpadach (BDO) jest dostępna od 23 stycznia br.Za jej uzupełnianie odpowiada właściwy Marszałek Województwa. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U z 2017 r. poz. 2458). Termin, który upływa 24 lipca określony jest dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory oraz pojazdy. Dotyczy on też producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe oraz podmioty transportujące odpady.

Rejestr umożliwiający dostęp do indywidualnego konta BDO a także pobieranie wniosku rejestrowego, jego aktualizację jest dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl .

=

Nasi partnerzy

shadow
×

Zapisz się do newslettera