Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego -Wyspa Koźle

×

Zapisz się do newslettera