Kamera on-line

Spore pieniądze dla rodzin zastępczych. Powiat zdobył je z unii

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zdobyło pieniądze na realizację działań na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez objęcie ich opieką i wsparciem.

- Chodzi o udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu pomiędzy rodzicami zastępczymi a dziećmi, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej oraz udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej – informuje Dorota Rak, dyrektor PCPR.

W sumie cały projekt w województwie warty jest aż 10 mln zł (ponad 20 partnerów projektu regionalnego), z czego dla naszego powiatu powędruje ponad 300 tys. zł.

Drugim zadaniem będzie socjoterapia wychowanków pieczy zastępczej z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- Zakłada realizację zajęć socjoterapeutycznych skierowanych do wychowanków pieczy zastępczej. Udział w zajęciach ma na celu wyuczenie mechanizmów rozładowania agresji oraz wzmocnienie kompetencji społecznych. Są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 20 lat – dodaje Dorota Rak.

Projekt będzie realizowany przez niespełna trzy lata.

AL

pcpr.jpeg

×

Zapisz się do newslettera