Kamera on-line

Tauron przejmuje elektryków z ZSTiO. Jest umowa o współpracy

W siedzibie firmy Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu Janusz Pisarek  - dyrektor oddziału podpisał z Marią Staliś - dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu  porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką. Porozumienie podpisane zostało w obecności  Józefa Gismana - wicestarosty powiatu, Aurelii Stępień – kierownika Wydziału Oświaty, Ewy Kulawik - kierownika Wydziału Personalnego oraz  Joanny Jaźwy - Tauron Dystrybucja S.A. i  Elizy Baron z ZSTiO .

Współpraca dotyczy m.in. praktyk zawodowych dla uczniów klas elektrycznych w firmie TAURON, organizowania paneli dyskusyjnych oraz prelekcji dla uczniów i nauczycieli  na temat funkcjonowania branży energetycznej, a także najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce, wyjazdów edukacyjnych przyszłych elektryków do obiektów TAURON, wspólną promocję zawodu i pracy w sektorze energetycznym.

Podczas spotkania podkreślano, że ogromnie ważne są wspólne działania w zakresie promocji  zawodu elektryk z uwagi na  bardzo duże zapotrzebowanie na  pracowników  z wykształceniem elektrycznym.

Wicestarosta Józef Gisman zwracał uwagę na duże zaangażowanie władz powiatu w tworzenie  w ZSTiO nowoczesnych  pracowni do kształcenia przyszłych elektryków.

Warto dodać, że uczniowie, którzy kształcą się w Azotach w zawodzie technik elektryk,  oprócz wiedzy i umiejętności wymaganych w podstawie programowej, dodatkowo realizują innowację pedagogiczną „Zarządzanie automatyką domową – inteligentny dom”. Zajęcia pozwalają wyposażyć uczniów w dodatkowe umiejętności praktyczne w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, projektowania i wykorzystania sterowników programowalnych PLC do  wielu zautomatyzowanych urządzeń w domu, zakładania systemów alarmowych. Ponadto uczniowie zdobywają uprawnienia SEP.

Oprac. AL

tau1.jpeg

tau2.jpeg

tau3.jpeg

tau4.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera