Kamera on-line
Z powiatu

14 - 15 listopada 2018 r. ćwiczenie RENEGADE SAREX 18. Możliwe uruchomienie syren alarmowych - dźwięk modulowany, dźwięk ciągły, w okresach 3 minutowych.

Zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Informacja o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - (77) 549 53 00.

Więcej TU