Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 15.01.2025r. Koźle.

×

Zapisz się do newslettera