Kamera on-line

Ruszyły konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. „Opolska Polityka Rowerowa”

Z dniem 11 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Opolska Polityka Rowerowa”.

Ewentualne uwagi i wnioski można zgłaszać do dnia 10 sierpnia 2018 roku:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Piastowska 14, 45-082 Opole (na formularzu zgłaszania uwag jak w załączeniu poniżej),
  • ustnie do protokołu w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dig@opolskie.pl lub przez platformę e-puap (na formularzu zgłaszania uwag).

Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag dostępne pod adresem: http://bip.opolskie.pl/2018/07/opolska-polityka-rowerowa/

Oprac. al

×

Zapisz się do newslettera