Kamera on-line

Przeprowadzka czterech wydziałów starostwa

Cztery wydziały Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zmieniają swoją siedzibę. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z ul. Skarbowej 4 w Koźlu zostanie przeniesiony na ul. Judyma 5 w Kędzierzynie – termin przeprowadzki to 30 – 31 sierpnia. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z pl. Wolności 13 zmieni lokalizację na ul. Judyma 5 – termin przeprowadzki 30 – 31 sierpnia.  Wydział oświaty z pl. Wolności 1 zostanie przeniesiony na ul. Judyma 5 – termin przeprowadzki 10 – 14 września. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z ul. Piastowskiej 15 w Koźlu znajdzie się na ul. Judyma 4 w Kędzierzynie. Termin przeprowadzki 30 – 5 września.

Mogą występować czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu wydziałów. Wszelką korespondencję można w tym czasie składać w kancelarii siedziby głównej starostwa przy placu Wolności 13.

AL

Przy ul. Judyma 4 (dawny budynek szpitala) znajdzie się wydział Geodezji, z kolei przy Judyma 5 (dawny budynek PZU) pozostałe 3 wydziały.

judyma.jpeg

×

Zapisz się do newslettera