Kamera on-line

Uruchomiono i oddano do użytku windę w obiekcie powiatowym przy ulicy Skarbowej

13 listopada 2007 roku Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman dokonał uroczystego otwarcia nowowybudowanej windy wraz z węzłem komunikacyjnym w siedzibie centrum powiatowym obsługującym osoby niepełnosprawne przy ul. Skarbowej 4, w ramach szerszej koncepcji zagospodarowywania byłych obiektów oświatowych z przeznaczeniem na cele powiatowe.

W ciągu pół roku za 470 000,00 zł zakończono inwestycję budowy dźwigu osobowego wraz z węzłem komunikacyjnym, który obsługuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Publiczną Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Winda wybudowana została w byłym budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1.
To kolejne zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu na rzecz osób niepełnosprawnych. Po warsztatach doradczo-psychologicznych,
w których uczestniczyli niepełnosprawni z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego oraz kampanii informacyjnej, w której zachęcaliśmy pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych rozpoczęto obecnie wiele prac infrastrukturalnych i budowlanych ułatwiających dostęp do budynków administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej zakończyła się już budowa wspomnianej windy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu, natomiast do końca br. ukończona zostanie budowa windy przy głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu. W roku bieżącym również oddano do użytku wyremontowany i dostosowany do osób niepełnosprawnych budynek przy ul. Damrota 30, w którym znajduje się m. in. Wydział Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Otwarcie i uruchomienie windy i węzła komunikacyjnego przy powiatowym zespole instytucji wspierających osoby niepełnosprawne
Otwarcie i uruchomienie windy przy PCPR przy ulicy Skarbowej w Koźlu
Otwarcie i uruchomienie windy przy PCPR przy ulicy Skarbowej w Koźlu

×

Zapisz się do newslettera