Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wśród członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Na wtorkowej sesji 27 maja 2008r. Radni Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego uchwalając stosowną uchwałę wyrazili wolę o przystąpieniu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad zostało utworzone w 2000r. Głównym celem powołania Stowarzyszenia jest dążenie do rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską.

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski od dawna bardzo ceni współpracę z partnerami czeskimi. Dzięki niej odbywają się coroczne spływy Pływadeł, odbył się Festiwal muzyki czeskiej, wydano publikację polsko – czeską o historii Koźla czy też w ubiegłym roku wspólnie polska i czeska Policja obchodziły w lipcu swoje święto.
Wejście do Stowarzyszenia Powiatu jeszcze bardziej przyczyni się do zwiększenia zakresu współpracy z partnerami czeskimi poprzez wspólne kontakty, promocje i rozwój.

Od prawej Starosta Józef Gisman, Prezes Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad Radosław Roszkowski oraz Wicestarosta Marek Matczak
Prezes Stowarzyszenia Euroregionu Pradziad Radosław Roszkowski prezentuje zadania Euroregionu

Zdjęcia dzięki uprzejmości "Nowej Gazety Lokalnej".

×

Zapisz się do newslettera