Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski w 2008 roku - co udało się osiągnąć

Edukacja w 2008 roku

• Uruchomiono zamiejscowy oddział Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Opolu. Studenci mają możliwość studiowania w systemie zaocznym na 3 – letnich studiach licencjackich.
• Pierwsi absolwenci zamiejscowego oddziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskali tytuł magistra.
• Ubiegły rok był pomyślny dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Jednostka ta uruchamia projekt„ Absolwenci z Kędzierzyna - Koźla – najlepsi
z najlepszych” o wartości około 500 tys. zł sfinansowany prawie w całości ze środków unijnych. Pozwoli on na przeszkolenie 269 uczniów na 19 kursach.
• Powiat złożył projekt na wzmocnienie inwestycyjne bazy edukacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „ Przebudowa i doposażenie regionalnych palcówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego” o wartości ponad 2,7 mln zł.

Ochrona zdrowia w 2008 roku

Ten obszar jest polem wdrażania największej inwestycji powiatu od 10 lat – największej także w tej dziedzinie w całym Regionie Opolskim.
• Rozbudowa Szpitala w Koźlu wynikająca z Rozporządzenia MZiOS w/s dostosowania do wymogów roku 2011 kosztować będzie ok. 28 mln złotych i powstanie 3 500 m2 nowej powierzchni, na której będą świadczone najnowocześniejsze usługi medyczne dla naszych pacjentów. W dobudowanym nowym skrzydle placówki będą się mieściły: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Centralna Sterylizatornia, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz oddziały: wewnętrzny i ortopedyczny.
Nowe skrzydło kozielskiego szpitala - największa inwestycja w powiecieNowe skrzydło kozielskiego szpitala - widok od tyłu obiektu
Nowe pomieszczenia kozielskiego szpitala - przestronne i wygodne dla pacjentów i personelu, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medycznyNajnowocześniejszy tomograf komputerowy udostępniony przez naszego partnera - firmę Helimed
• Za ponad 1,2 mln złotych zakupiono ultracyfrowy aparat RTG z system archiwizacyjno – dystrybucyjnym do diagnostyki radiologicznej. Środki pochodziły z trzech źródeł: z budżetu powiatu, SPZOZ – u oraz Unii Europejskiej.
• Nasz partner w ochronie zdrowia firma HELIMED udostępniła nowy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy
i rezonans magnetyczny. Inwestycja ta pozwoli na najnowocześniejszą diagnostykę pacjentów.
• Powiat organizował wiele imprez wspólnie
z Opolskim Odziałem NFZ, Opolską Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Polsko – Amerykańską Kliniką Serca umożliwiające mieszkańcom powiatu korzystanie z badań profilaktycznych. Były to np. „Majówka dla zdrowia” i „Biała niedziela kardiologiczna”. 

Opieka społeczna w 2008 roku

• W Domu Św. Karola prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety oddano do użytku budynek warsztatów terapeutycznych.
• Uruchomiono Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie. Ośrodek oferuje miejsca noclegowe oraz fachową pomoc terapeutyczną, doradczą, informacyjną, psychologiczną oraz socjalno – bytową.
Weremontowana siedziba Powiatowego VCentrum Pomocy Rodzinie i innych jednostek powiatu niosących pomoc społeczną

• Jak co roku, poprzez dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych kilkaset osób mogło wyjechać na leczenie sanatoryjne.
• W Domu Opieki Społecznej w Sławięcicach wybudowano windę – kolejny obiekt prowadzony przez powiat staje się więc przyjazny osobom niepełnosprawnym
i pozbawiony barier architektonicznych. Dzięki temu jako jeden z 9 spełnia standardy usług w regionie i może funkcjonować bez przeszkód.


Inwestycje w infrastrukturę drogową 2008

• Wczesną wiosną oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Mikołaja Reja wraz
z zatoką autobusową oraz chodnikiem – jedną z głównych arterii Kędzierzyna.
• Przebudowano drogę pod wiaduktem na ul. Spacerowej – umożliwiającą dojazd do terenów inwestycyjnych Kędzierzyńsko – Kozielskiego Parku Przemysłowego.
• Wyremontowano most na rzece Kłodnicy przy ulicy Zofii Nałkowskiej
w Lenartowicach.
• W Brzeźcach wybudowano nowy chodnik, który przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych. Wartość inwestycji to 185 tys. zł.
• Wyremontowano drogę i chodnik w ciągu ulicy Kochanowskiego na kozielskim osiedlu Zachód.
• Wybudowano od lat oczekiwany przez mieszkańców parking wzdłuż ulicy Partyzantów w Kędzierzynie.
Nowy parking przy ulicy Partyzantów

• Zmodernizowano drogę powiatową Bytków - DK nr 38 wraz z poszerzeniem jezdni. Wartość zadania ponad 600 tyś. zł.
• W ramach remontów wykonano wiele prac poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.
• Do programu tzw. „dróg Schetynówek” zakwalifikowały się dwa projekty modernizacji dróg powiatu: droga w Grabówce, oraz droga Gierałtowice – Naczysławki.
• W ramach środków unijnych złożono projekt na kontynuację przebudowy drogi Ostrożnica – Polska Cerekiew.
• Rozpoczęcie budowy obwodnicy południowej Kędzierzyna – Koźla wraz
z drugim mostem na Odrze, dla której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyczyni się do bezpieczniejszego i wygodniejszego poruszania się mieszkańców całego powiatu.

Inwestycje w obiekty powiatowe w 2008 roku

• Dokończono remont budynku Starostwa na Placu Wolności – oddano do użytku nowoczesną windę, odnowiono elewację budynku, zamontowano nowe oświetlenie. 
• Elewacja siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Koźlu została ocieplona
i odnowiona.
Weremontowana siedziba Powiatowego Zarządu Dróg przy ulicy Skarbowej w KoźluObiekty powiatu są zmodernizowane i estetyczne - tutaj siedziba Wydziału Geodezji w Koźlu

• Dzięki funduszom powiatu wykonano docieplenia elewacji w obiektach szkolnych oraz wymieniono stolarkę okienną. 

Kultura, sport i rekreacja w 2008 roku

Kultura, sport i rekreacja w powiecie zawierały
w swej ofercie dla każdego coś interesującego.
• Czerwiec upłynął pod znakiem spływu pływadeł z Raciborza do Koźla w ramach imprezy „Odra rzeką integracji”. Płynęło 293 pasjonatów Odry, w tym wielu partnerów z Republiki Czeskiej.
• Polsko – Czeski Festiwal Kultury Kozielskie Spotkania Muzyczne 2008 dostarczył wszystkim miłych i niezapomnianych wrażeń. Podsumowaniem był wielki galowy Koncert Trzech Tenorów prowadzony przez gwiazdę estrady, pasjonata muzyki Bogusława Kaczyńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym wzięło udział około 4 tyś wielbicieli muzyki klasycznej.
Bogusław Kaczyński prowadził niezapomniany Koncert Trzech Tenorów - finał projektu realizowanego z partnerskim Miastem Krnov z Republiki Czeskiej

• Nasza orkiestra z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej uświetniła dzień Polski
w ramach EXPO 2008 w Saragossie,
a statek szkolny „MS Sucharski” stanowił ciekawą reklamę Województwa Opolskiego i Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na imprezach we Wrocławiu.


2008 rok stanowił niemałe wyzwanie dla samorządu powiatowego, ale inwestycje i projekty zrealizowane lub rozpoczęte w minionym roku pozwolą kontynuować ścieżkę rozwoju, pomimo niesprzyjających czasów globalnego kryzysu. Głęboko wierzymy, że powiat kędzierzyńsko – kozielski realizując ambitny plan na rok bieżący nadal stanowić będzie miejsce przyjazne dla ludzi o wielkim potencjale, którzy go zamieszkują. 

Sprawozdanie z prac Rady i Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
Oprac. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego


Budynek Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13

 

×

Zapisz się do newslettera