Kamera on-line

Zofia Pokorska na uroczystym spotkaniu wybitnych wynalazców u Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W dniu 11 marca 2009 roku na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Pani Zofia Pokorska Radna Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wzięła udział w uroczystym spotkaniu wybitnych wynalazców z całej Polski.
Zofia Pokorska ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej Wydział Chemii o specjalizacji Technologia Ropy Naftowej i Gazu. Pracowała w Opolskiej Centrali Produktów Naftowych w Kędzierzynie – Koźlu, a w 1963r. rozpoczęła pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie- Koźlu jako pracownik naukowy – wynalazca. W pracy zawodowej specjalizowała się w syntezie organicznej i ochronie środowiska.

Jej dorobek to 182 wynalazki, z tego 170 opatentowanych i 91 wdrożonych. Jest współtwórcą technologii bisfenolu A, epichlorohydryny i żywic epoksydowych, które sprzedano do Chin, Korei Płd., Niemiec i Iranu. Za wyróżniające osiągnięcia twórcze i wybitny dorobek wynalazczy otrzymała w 2001 roku Honorowy Medal SKWiR im. Tadeusza Sędzimira, a w 2007 roku Złoty Krzyż Zasługi dla Wynalazczości, ponadto jest laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych, nagrody państwowej, złotych medali na wystawie wynalazców Eureka w Brukseli i Genewie (1999r. i 2000r), w Hong Kongu (2000r.), w Norymberdze (2000r.), a w 2001 została Wynalazcą Roku i uzyskała medal oraz certyfikat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie (WIPO). Pani Zofia Pokorska jest również członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pani Zofia Pokorska pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiej i Przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa.

W imieniu Zarządu Powiatu Pani Zofii Pokorskiej kwiaty wręczył Starosta Józef Gisman
Zarząd Powiatu na wspólnym zdjęciu z wyróżnioną przedstawicielką nauki

×

Zapisz się do newslettera