Kamera on-line

Samorządowcy w powiecie świętowali razem z Policją

W ubiegły piątek, 25 lipca świętowali pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie – Koźlu. Wspólnie z Policjantami ich Święto uczcili samorządowcy powiatowi i gminni. Wśród gości składających życzenia nie zabrakło Starosty Józefa Gismana wraz z Wicestarostą Markiem Matczakiem oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Danutą Wróbel i Członkami Zarządu Powiatu. Podczas głównej części odprawy Starosta wręczał odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe, a w swym przemówieniu podkreślił rosnące zaufanie do służb Policji, która podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności pośrednio przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Docenił także działania bezpośrednie – prewencyjne i operacyjne, które z roku na rok przynoszą coraz lepsze rezultaty między innymi wyrażone wzrostem wykrywalności sprawców. Nie do przecenienia jest także działalność edukacyjna Policji oraz wszelkiego rodzaju akcje informacyjne prowadzone w szkołach i wielu innych placówkach i instytucjach.

Tak jak i w ubiegłych latach władze Powiatu przekazały Policjantom sprzęt wspierający ich w codziennym funkcjonowaniu, tym razem był to sprzęt audiowizualny.

 Podczas Święta Policji licznie dopisali goście
Podczas Święta Policji licznie dopisali goście
Podczas oficjalnej części odprawy
Starosta Józef Gisman wręcza nominacje na wyższe stopnie

×

Zapisz się do newslettera