Kamera on-line

Nowe rozwiązania samorządowe w praktyce. Trwa forum Kapitału i Finansów z naszym udziałem

Finansowanie jednostek samorządowych, nowe systemy informatyczne w służbie zdrowia, szkolnictwo zawodowe i przemysł, polityka senioralna – to główne tematy Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tradycyjnie spotkanie łączące liderów samorządu i finansów stanowi platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tegoroczna edycja forum objęła aż 9 równoległych ścieżek tematycznych oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące. Program objął 60 debat i wykładów.

- Wiele tematów dotyczy bezpośrednio naszego powiatu, dla przykładu mowa o rozwijającym się u nas silnie szkolnictwu zawodowemu, na które kładziemy nacisk. Są też inne tematy, mamy okazje wymienić się doświadczeniami i podpatrzeć, jak to wygląda w innych samorządach – relacjonuje wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman.  

Dwa dni sesji tematycznych począwszy od finansów, przez technikę, oświatę, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, służbę zdrowia, ustrój samorządu aż po gospodarkę komunalną z udziałem reprezentantów samorządu terytorialnego, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, gwarantują, że udział w każdej z konferencji przynosi uczestnikom nie tylko wiedzę na temat nowych trendów ale też wiele inspiracji. Pozwala także poznać nowe rozwiązania stosowane w praktyce, a także opinie o ich skuteczności.

Forum to 360 prelegentów,  1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

Oprac. al

forum1.jpeg

forum2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera