Kamera on-line

W Zespole Szkół Nr 4 zakończyły się remonty finansowane z budżetu Powiatu

W dniu 3 października br. Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego spotkał się w Zespole Szkół Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu. Gości powitała Maria Staliś, dyrektor szkoły, której od bieżącego roku szkolnego zostało powierzone to stanowisko.

W jednostce tej w ostatnim czasie zostały przeprowadzone ważne dla społeczności szkolnej prace remontowe. Zakończona została między innymi wymiana okien i dokonana zmiana taryfy energetycznej – działania te dają już efekt w postaci znaczącego obniżenia opłat za energię.
Na przyszły rok w zakresie termomodernizacji szkoła planuje jeszcze wykonanie remontu i ocieplenia dachu nad salą gimnastyczną. Ponadto założono remont dachu na budynku „C”.
Przeprowadzony remont posadzek poprawił nie tylko estetykę, ale i bezpieczeństwo na korytarzach w budynku. W miejsce wyeksploatowanego zadaszenia wejścia do głównego budynku planowane jest zamontowanie nowego, lekkiego daszku, który oprócz swojej funkcji użytkowej poprawi estetykę. Wszystkie prace były możliwe dzięki finansom przekazanym przez Powiat.
Po przeprowadzeniu remontu wodociągu znacznie obniżyły się koszty dostaw wody i odprowadzania ścieków. W tym zakresie planuje się jeszcze na przyszły rok kompleksową wymianę starych rur.


Kilka słów o szkole:

W Zespole Szkół Nr 4 uczy się obecnie 600 uczniów. Szkoła czyni starania o pozyskanie certyfikatu „Szkoła Przedsiębiorczości” i właśnie przeszła do II etapu działań. Trwają w niej również działania w celu pozyskania środków unijnych na doposażenie w sprzęt dydaktyczny do zajęć z mechatroniki.
Uczniowie wraz z kadrą nauczycielską przygotowują się do wzięcia udziału w Targach Budownictwa Mój Dom, na których na własnym stoisku przedstawią swoje osiągnięcia.

Spotkanie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół Nr 4
Spotkanie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół Nr 4
Spotkanie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół Nr 4

×

Zapisz się do newslettera