Kamera on-line

Przy ulicy Kochanowskiego w Koźlu wyremontowano ciąg pieszy

Po zakończeniu prac kanalizacyjnych na odcinku ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie – Koźlu pomiędzy ulicą Piastowską, a ulicą Słowiańską, w ramach których wykonawca miał odtworzyć nawierzchnię asfaltową jezdni, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski podjął decyzję w wykonaniu remontu chodników, na tym odcinku drogi. Sprzyjający pracom budowalnym okres letni pozwolił na zrealizowanie kolejnej inwestycji.

Prace obejmowały rozebranie starych i ułożenie nowych krawężników wraz z wykonaniem nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej w miejsce starych płytek betonowych.

Wymieniono 868 mb krawężników oraz 685,2 m² chodnika.

Wartość robocizny wyniosła 65 595,44 zł a wykonawcą prac, które trwały od 03.07.2008 r. do 21.07.2008 r. był Zakład Melioracyjno – Budowlany „Sambud”. Natomiast koszt zakupionego materiału na remont tego chodnika wyniósł 58 336,75 zł.


Wyremontowany chodnik przy ulicy Kochanowskiego w Koźlu
Wyremontowany chodnik przy ulicy Kochanowskiego w Koźlu
 

×

Zapisz się do newslettera