Kamera on-line

Powiat kędzierzyńsko-kozielski drużyną sezonu funduszy europejskich

Marszałek województwa przyznał samorządowi nagrodę za projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. To, jak wdrażane są unijne fundusze w województwie podsumowano podczas gali w Opolu.

W projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chodzi o udzielenie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu pomiędzy rodzicami zastępczymi a dziećmi.

- Co ważne, zapewniamy dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej oraz udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej – mówi starosta Małgorzata Tudaj.

W sumie cały projekt w województwie warty jest aż 10 mln zł (ponad 20 partnerów projektu regionalnego), z czego dla naszego powiatu powędruje ponad 300 tys. zł. Drugim zadaniem będzie socjoterapia wychowanków pieczy zastępczej z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- Zakłada realizację zajęć socjoterapeutycznych skierowanych do wychowanków pieczy zastępczej. Udział w zajęciach ma na celu wyuczenie mechanizmów rozładowania agresji oraz wzmocnienie kompetencji społecznych. Są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 20 lat – zaznacza dyrektor PCPR Dorota Rak.

Przez cztery lata samorząd powiatowy z pieniędzy zdobytych z unii oraz programów rządowych, zrealizował inwestycje na ponad 26 mln zł. To stawia nasz powiat w wojewódzkiej czołówce. To nie pierwsza nagroda dla samorządu powiatowego za dbałość o pieczę zastępczą. Wcześniej za szczególne dokonania w tym zakresie powiat nagrodzony został przez ministra.

AL

drużyna sezonu.jpeg

×

Zapisz się do newslettera