Kamera on-line

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi, Główny Inspektor Sanitarny zaleca:

Osobom wracającym do kraju z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Kanady:
Jeżeli, w ciągu 7 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:
·         podwyższona temperatura ciała,
·         osłabienie,
·         kaszel,
·         brak apetytu,
·         katar,
·         ból gardła,
należy niezwłoczneskontaktować się z lekarzem i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy typu A/H1N1
Osobom wyjeżdżającym do Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Kanady:
·         bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
·         unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
·         pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
·         podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką - pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
·         częste mycie rąk wodą z mydłem,
·         unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem.  
Więcej informacji:
·         strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego - www.gis.gov.pl
·         całodobowa infolinia:
(22) 54 -21- 412
(22) 54 -21- 413
(22) 54 -21-414
 
×

Zapisz się do newslettera