Kamera on-line

„Szkoła Kluczowych Kompetencji” na półmetku

Od września 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach  i  Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  realizują projekt współfinansowany ze środków  UE  z PO KL   „ Szkoła Kluczowych Kompetencji”, w ramach którego  rozwijają  swoje kompetencje  z matematyki, z przedsiębiorczości, j. obcych, technologii informacyjnej. Podczas lutowej edycji kół naukowych we Wrocławiu poznawali tajniki programowania, zastosowania matematyki w biologii,  dyskutowali nt.   ekonomii społecznej a także zdobywali wiedzę realioznawczą, dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego.  Nauczyciele uczestniczą w forum wymiany doświadczeń, wg swoich autorskich programów prowadzą zajęcia, lekcje demonstracyjne i zajęcia z Mobilnego Instytutu Kompetencji.  Uczniowie realizują działania „Przedsiębiorstwa symulacyjnego”, które odzwierciedla funkcjonowanie wirtualnej firmy z zachowaniem rzeczywistych warunków działania podmiotu gospodarczego. Wszystko odbywa się w oparciu o symulacyjną grę dydaktyczną „Skok Ku Karierze”.

Projekt  został opracowany przez Wyższa Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partnerem projektu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

PB227101.jpeg
PB227097.jpeg

×

Zapisz się do newslettera