Kamera on-line

Krajowe ćwiczenie Renegade-Sarex 18/ii

Informuje się mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada 2018 r.) prowadzone będą ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Wyemitowane mogą zostać sygnały:

  • „OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut ;
  • „ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.
×

Zapisz się do newslettera