Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony 3 lat. Kędzierzyn

×

Zapisz się do newslettera