Kamera on-line

Nagrody im. Mariana Górnego dla uczniów ZSTiO

Kapituła nagrody im. Mariana Górnego przyznała tegoroczne wyróżnienia  Janowi Buremu i Oskarowi Barczowi. Nagroda przyznawana jest od 2010 roku wyróżniającym się uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w zakresie nauk technicznych.

Jan Bury otrzymał nagrodę za bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie innowacji technicznych i wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim, za poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie przy projektowaniu i budowie robotów i pojazdów mobilnych. Oskar Barcz za otwartość umysłu, wyznaczanie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, pogłębianie i rozwijanie pasji z zakresu aplikacji internetowych, multimediów i programowania.

W uroczystości, która odbyła się 19 listopada wzięli udział: Józef Gisman - wicestarosta powiatu, dr Bogdan Tomaszek - przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty ZAK S.A., Izabela Turza - członek Zarządu Oddziału SITPchem w Kędzierzynie-Koźlu, Adam Gurgul - członek Kapituły Nagrody i członek Zarządu SITPchem, Maria Wróblewska - kierownik Biura Oddziału SITPchem w Kędzierzynie-Koźlu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Adam Gurgul przybliżył postać śp. inż. Mariana Górnego, wieloletniego dyrektora  ds.  inwestycji w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn". Podkreślił m.in., że przez pierwsze cztery lata nagroda finansowana była przez rodzinę zmarłego Mariana Górnego, a od 2014 r.  fundatorem nagrody jest Grupa Azoty ZAK S.A. Dyrektor Maria Staliś zaprezentowała dotychczasowych laureatów nagrody im. Mariana Górnego.  Podkreśliła, że opiekunami merytorycznymi nagrodzonych uczniów w tej edycji nagrody są: mgr inż. Eliza Baron i mgr inż. Adam Bugiel.

Bogdan Tomaszek, w imieniu fundatora nagrody, Grupy Azoty ZAK S.A. i  wicestarosta  Józef Gisman pogratulowali wyróżnionym uczniom, zwrócili uwagę, że stanowią doskonały przykład dla innych, jak można realizować swoje pasje i łączyć je z codzienną nauką. Podkreślali, że nasze firmy czekają na młodych, kreatywnych absolwentów naszych szkół.

Uroczystość uświetnił występ szkolnej orkiestry. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań!

Oprac. al

gorny1.jpeg

gorny2.jpeg

gorny3.jpeg

gorny4.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera