Kamera on-line

WAŻNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarządzeniem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego od dnia 01.01.2019 r., zostały wprowadzone nowe wzory wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Wnioski do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4 w K-Koźlu - w poniedziałek od godziny 8-16 od wtorku do piątku w godzinach 7-15, druki dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

http://www.kkozle.naszepcpr.pl/pfron

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na swym posiedzeniu w dniu 7.12.2018 r. przyjęła następujące zasady:

Faktury za zakupione w grudniu przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy złożyć wraz z wnioskiem do końca stycznia 2019 r., pozostałe faktury za rok 2018 należy złożyć do końca 2018 roku.

  • W następnych latach w obszarze dofinansowania do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych przyjęto, że:
  • Faktury wystawione w I kwartale składamy wraz z wnioskiem do końca kwietnia danego roku
  • Faktury wystawione w II kwartale składamy wraz z wnioskiem do końca lipca danego roku
  • Faktury wystawione w III kwartale składamy wraz z wnioskiem do końca października danego roku
  • Faktury wystawione w IV kwartale  składamy wraz z wnioskiem do końca grudnia danego roku, z możliwością składania faktur wystawionych w grudniu danego roku do końca stycznia roku następnego  

UWAGA:

WNIOSKI Z FAKTURAMI ZŁOŻONE PO WSKAZANYCH WYŻEJ TERMINACH NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

W razie pytań i wątpliwości wszelkich informacji udzielają: Ewa Deberny oraz Łucja Tykwińska-Seidel, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 77 483 33 23 wew. 124.

Oprac. al

×

Zapisz się do newslettera