Kamera on-line

Plany powstania hospicjum w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim


Idea powołania w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim hospicjum stacjonarnego 10-12 łóżkowego zaczęła się krystalizować w 2006 roku, kiedy to w miesiącu maju na 40 – sto godzinnym szkoleniu przeszkolono 28 osób (pielęgniarki, lekarze poz, psycholodzy, socjolodzy) z zakresu opieki paliatywno – hospicyjnej. Szkolenie przeprowadził zespół pod kierownictwem konsultanta wojewódzkiego ds. opieki paliatywno – hospicyjnej ze środków Starostwa Powiatowego.
W 2006 roku do prowadzenia hospicjum stacjonarnego powołano Stowarzyszenie „Spóźnieni…”, bowiem opiekę na zasadzie hospicjum domowego prowadzi w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim szereg instytucji, m.in. Magnolia, Caritas oraz wolontariusze.

Obecny stan działań w zakresie powstawania hospicjum stacjonarnego przedstawia się następująco:
- zaakceptowanie powstania 10 – 12 łóżkowego hospicjum stacjonarnego na wspólnych posiedzeniach Komisji Zdrowia Rady Powiatu i Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla,
- zgoda przekazania przez SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle budynku zlokalizowanego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Judyma 4 (dawna apteka) o powierzchni użytkowej 184,9m2 na cele hospicjum,
- uchwała nr VIII/42/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 20 lat
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego położonej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Judyma 4 na cele hospicjum prowadzonego przez stowarzyszenie „Spóźnieni…”,
- wykonanie projektu koncepcyjnego inwestycji przez Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. z Katowic wraz z oszacowaniem kosztów przebudowy (ok. 2,4 mln zł),
 - w dniu 13.09.2007r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatów: raciborskiego, strzeleckiego, krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego oraz władz miasta Kędzierzyna – Koźla z udziałem z-cy Dyrektora Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym ustalono dalsze kierunki działania odnośnie hospicjum stacjonarnego Kędzierzynie – Koźlu w zakresie pozyskania środków finansowych na budowę hospicjum ewentualnego partycypowania poszczególnych samorządów w kosztach funkcjonowania hospicjum, zakontraktowania usług hospicyjnych w Oddziale Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, obsady kadrowej hospicjum, koordynacji działań hospicyjnych, prowadzenia poradni  opieki paliatywno – hospicyjnej w Kędzierzynie – Koźlu.

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia poparł ideę powstania hospicjum w Kędzierzynie – Koźlu.

Projekt zewnętrzny hospicjum
Projekt wnętrza hospicjum
Stan obecny budynku w którym planowane jest utworzenie hospicjum

×

Zapisz się do newslettera