Kamera on-line

Starosta Małgorzata Tudaj będzie reprezentować Opolszczyznę we władzach krajowych Związku Powiatów Polskich

W Strzelcach Opolskich zebrał się Konwent Starostów Województwa Opolskiego, by wybrać nowe władze, jak również wskazać reprezentanta Opolszczyzny do władz krajowych Związku Powiatów Polskich. Starostowie w głosowaniu zdecydowali, że delegatem do zarządu krajowego będzie starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj. Jeszcze w styczniu na walnym zgromadzeniu w Warszawie starostowie z całego kraju będą ostatecznie głosować nad całym składem nowego zarządu ZPP. Oznaczałoby to, że po raz pierwszy w zarządzie tej bardzo ważnej organizacji samorządowej najprawdopodobniej znajdzie się reprezentant naszego powiatu.

Podczas obrad zdecydowano również, że szefem konwentu w województwie pozostanie Józef Swaczyna (starosta strzelecki), wiceszefem został Maciej Sonik (starosta krapkowicki), drugim wiceszefem natomiast Andrzej Kruczkiewicz (starosta nyski).

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział w pracach różnych gremiów, których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu terytorialnego. Podczas tych posiedzeń występują w interesie samorządów terytorialnych, w tym głównie powiatów i miast na prawach powiatu.

W Polsce ich główne zaangażowanie skupione jest na pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach Komisji Sejmowych i Senackich RP. Niemniej jednak przedstawiciele Związku angażują się również w pracę innych gremiów jak np.: Komitety Monitorujące i Sterujące, Zespoły problemowe, Rady, Grupy robocze, Komitety Konsultacyjne, Komisje, itd.

Z kolei na płaszczyźnie międzynarodowej zaangażowanie delegatów Związku ogniskuje się wokół czterech kluczowych ciał europejskich, tj. Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

AL

konw1.jpeg

konw2.jpeg

konw3.jpeg

konw4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera