Kamera on-line

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń telefonicznych. Rejestracja pod numerem telefonu 77 40 52 750 (czynnym w robocze poniedziałki i wtorki  każdego tygodnia w godzinach od 8.00 do 12.00).

Jak co roku placówki prowadzi powiat, a ich siedziby nie zmieniają się. Są to nadal: PCPR w Koźlu, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie przy ul. Damrota 30, a także Urzędy Gmin w Pawłowiczkach i Bierawie.
 
WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
 
Punkt prowadzony
przez:
Nazwa jednostki i adres punktu Dni i godziny Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich Dane kontaktowe Strona
FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO
(prowadzony przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski)
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Poradnictwo obywatelskie: poniedziałek - czwartek 13:00 - 17:00

Mediacja:
piątek 13:00-17:00

tak

Zapisy : poniedziałek - piątek 13:00 - 17:00
pod numerem:
77 472 31 77
lub
Zapisy:poniedziałek - wtorek 8:00 - 12:00
pod numerem:
77 405 27 50

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9088/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego-i-mediacja-2020.html
STOWARZYSZENIE OPPEN OBYWATEL PRAWO POMOC EDUKACJA NOWATORSTWO (prowadzony przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 4 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek - piątek 15:00 - 19:00

tak

Zapisy : poniedziałek - piątek 15:00 - 19:00
pod numerem:
77 483 33 23
lub
Zapisy:poniedziałek - wtorek 8:00 - 12:00
pod numerem:
77 405 27 50

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9088/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego-i-mediacja-2020.html
ADWOKATÓW
(prowadzony przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski)
Urząd Gminy Bierawa ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek - piątek 14:00 - 18:00

tak

Zapisy : poniedziałek - piątek 14:00 - 18:00
pod numerem:
77 487 21 81
wew 144
lub
Zapisy:poniedziałek - wtorek 8:00 - 12:00
pod numerem:
77 405 27 50

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9088/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego-i-mediacja-2020.html
RADCÓW PRAWNYCH
(prowadzony przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski)
Urząd Gminy Pawłowiczki Plac Jedności Narodu 1 47-280 Pawłowiczki

Nieodpłatna pomoc prawna:
poniedziałek - piątek 12:30 - 16:30

tak

Zapisy : poniedziałek - piątek 12:30 - 16:30
pod numerem:
77 403 64 77
lub
Zapisy:poniedziałek - wtorek 8:00 - 12:00
pod numerem:
77 405 27 50

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9088/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskiego-i-mediacja-2020.html

Szczegóły TU

PDFLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

×

Zapisz się do newslettera