Kamera on-line

Kolejny etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w gminie Cisek

W dniu 05 stycznia 2009 roku oddano 400 metrów wału przeciwpowodziowego w Cisku. Zadanie 3 Cisek – Dzielniczka jest drugim z kolei zrealizowanym zadaniem w ramach całego przedsięwzięcia „Cisek – Dzielniczka”, składającego się z siedmiu zadań o łącznej długości 8,36 km. Zakres zadania 3 Cisek – Dzielniczka obejmuje:
- wykonanie lewostronnego wału rzeki Odry II klasy, o kubaturze ~ 90 000 m3
- wykonanie uszczelnienia międzywału na odcinku 300m,
- wykonanie 6 – ciu zjazdów z drogi serwisowej,
- wykonanie dwóch przejazdów wałowych,
- wykonanie drogi gruntowej na długości 466m,
- przebudowę linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV,
- przebudowę linii telekomunikacyjnej,
Przebudowę wodociągu Dz 90 mm PE z przeprowadzeniem pod korpusem wału w km 2+620,
- wykonanie dwóch przepustów do odprowadzania wody z terenu rezerw ziemnych.
Zadanie sfinansowano ze środków „Programu dla Odry 2006”.
W uroczystym odbiorze wału uczestniczyli Wicewojewoda Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Członek Zarządu Województwa Andrzej Kasiura, Starosta Józef Gisman, Wójt Gminy Cisek Alozjy Parys oraz Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Tadeusz Cygan. Poświęcenia wału dokonał ks. Paweł Niempsz.
Wykonany wał chroni mieszkańców gminy Cisek przed powodzią o przepływie 2088 m3/sek, która zdarza się raz na 200 lat.
.Uczestnicy uroczystości oddania do użytku wału wysłuchali z zaciekawieniem informacji o zrealizowanej inwestycji i planach na pszyszłość Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Otwarcia wału dokunują Marszałek Józef Sebesta Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski oraz Dyrektor WZMiUW w Opolu Tadeusz Cygan
Poświęcenie wałów

×

Zapisz się do newslettera