Kamera on-line

Profilaktyka zdrowotna przed Starostwem

W sobotę, 17.05.2008r. na Placu Wolności w Kędzierzynie – Koźlu przed budynkiem Starostwa Powiatowego odbyła się impreza pod hasłem: „Majówka dla zdrowia" zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie- Koźlu , Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Opolską Izbę Pielęgniarek i Położnych. Impreza ta miała przybliżyć mieszkańcom powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zagadnienia zdrowotne, jakimi zajmuje się Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i umożliwić skorzystanie z przebadania się w zakresie pomiaru prawidłowości ciśnienia krwi, pomiaru stężenia glukozy we krwi, określenie właściwej wagi człowieka poprzez obliczenie współczynnika masy ciała należnej, tzw. BMI, oraz skorzystanie z porad ginekologicznych i badań kardiotokografem kobiet ciężarnych, które to badania prowadziły pielęgniarki pracujące na co dzień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu i Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu. Reprezentujący Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Z-ca Dyrektora ds. Medycznych lekarz anestezjolog Roman Kolek na trzech wyposażonych w fantomy stanowiskach udzielał instruktażu prawidłowego przeprowadzania prawidłowego sztucznego oddychania wraz z masażem serca, natomiast Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Marek Staszewski udzielał informacji o pracy OOWNFZ w Opolu wręczając zainteresowanym odpowiednie broszury i publikacje, m.in. informator „Gdzie się leczyć” w województwie opolskim.

Z badań przeprowadzonych prze pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej skorzystało:
- 112 osób w zakresie obliczenia współczynnika masy należnej BMI, określenia % tkanki tłuszczowej i wody zawartej w organizmie
- 220 osób z pomiaru stężenia glukozy we krwi
- 414 osób z pomiaru ciśnienia krwi,
- 25 kobiet ciężarnych z porad ginekologicznych i badań kardiotokografem pozwalającym usłyszeć tętno serca płodu i skurcze macicy.

Ogółem z „Majówki dla zdrowia”, której patronował i uczestniczył w niej z grupą pracowników Starostwa Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman skorzystało około 1000 mieszkańców naszego powiatu.
Imprezę prowadziła Przewodnicząca Opolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu Krystyna Ciemniak.

Starosta Józef Gisman, Z-ca Dyrektora NFZ Roman Kolek oraz Siostra Krystyna Ciemniak prezentują udzielanie pomocy na manekinie
Profilaktyczne badania cieszyły się dużą popularnością
Profilaktyczne badania cieszyły się dużą popularnością

×

Zapisz się do newslettera