Kamera on-line

Starosta wizytował drogi powiatowe w gminie Cisek

Dziś w Urzędzie Gminy Cisek odbyło się spotkanie dotyczące nawierzchni dróg powiatowych. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Józef Gisman, Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Danuta Wróbel, Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys, a także sołtysi poszczególnych sołectw.
Starosta Józef Gisman wizytuje drogę w Steblowie

Podczas spotkania Starosta wysłuchał wszystkich opinii i uwag przybyłych na spotkanie mieszkańców.

Starosta Jóżef Gisman wysłuchuje sugestii i opinii mieszkańców

Obiecał przyspieszenie przetargów na remonty dróg powiatowych, a także poszukiwanie dalszych środków na te, które potrzebują najpilniejszego remontu. Zmobilizował też Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusza Krysia do podjęcia skutecznego działania w celu naprawy zaistniałych ubytków.

×

Zapisz się do newslettera