Kamera on-line

Trzecie miejsce w Polsce dla Gabriela Mainki, absolwenta mechatroniki z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Gabriel Mainka, absolwent ZSTiO  zdobył trzecie miejsce podczas XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2018 w kategorii „technik mechatronik”.

W uroczystości, która odbyła się  21 stycznia wzięli udział: Józef Gisman - wicestarosta powiatu, Bogusław Przychocki – prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, Bogusław Januszko, wiceprezes Zarządu SIMP, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, Agnieszka Słaboń - wicedyrektor ZSM w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Maria Staliś - dyrektor ZSTiO przypomniała cele konkursu: promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Prezes Bogusław Przychocki wręczając nagrodę podkreślił, że jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników uzyskanych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była bardzo duża. Zgłoszono ponad 120 wniosków, a  Gabriel  jako jedyny z województwa opolskiego  został nagrodzony. Na ręce dyr. Maria Staliś złożył list gratulacyjny dla całego grona pedagogicznego za staranną i wszechstronną edukację oraz podziękowanie za zaangażowanie w ideę konkursu.

Wicestarosta Józef Gisman, w imieniu Zarządu Powiatu i radnych  gratulował  Gabrielowi sukcesu w tym konkursie, zwracał uwagę zgromadzonej młodzieży, że mogą zdobywać umiejętności praktyczne w coraz nowocześniejszych pracowniach zawodowych, współfinansowanych przez nasz powiat. - Lokalne firmy czekają na młodych ludzi z wykształceniem technicznym – mówił Józef Gisman.

Bogdan Januszko, zwracając się do młodzieży podkreślił, że mają świetne warunki do kształcenia, zachęcał do uczestnictwa w projektach współfinansowanych przez powiat i UE., zdobywania dodatkowych uprawnień, które ułatwiają wejście na rynek pracy.

Gabriel podziękował za zgłoszenie jego kandydatury i otrzymaną  nagrodę.  Dzięki  wsparciu firmy  Jokey Plastik Blachownia zbudował ramię robota z systemem sterowania „MERO S3”. Zachęcał swoich młodszych kolegów, by umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły  i startowali w konkursach i olimpiadach.  Gabriel Mainka zaprezentował wszystkim uczestnikom swój projekt, nad którym pracował przez dwa lata będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że podczas nauki w technikum wyznaczył sobie cele i je realizował ( praca nad projektem, zdobywanie  dodatkowych uprawnień, ukończenie dodatkowych kursów) . Oczywiście, znajdywał  też czas dla siebie. Ukończył technikum mając m.in. uprawnienia spawacza, uprawnienia elektryczne SEP.

Obecnie  Gabriel jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na wydziale Elektroniki na Politechnice  Wrocławskiej.

Oprac. al

DSC_4171.jpeg

DSC_4164.jpeg

DSC_4156.jpeg

DSC_0784 — kopia.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera