Kamera on-line

Ambitny i rozwojowy. Powiat ma budżet na 2019 rok

Powiat ma budżet na 2019 rok. 15 radnych było za, nikt nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Powiat wyda prawie 14 mln zł na inwestycje. Biorąc pod uwagę wzrost zadań przy niezmiennych od lat dochodach dla samorządu, to dobry i optymalny budżet.

- Jest przede wszystkim realny i wszechstronny, inwestujemy we wszystkie obszary przez nas zarządzane - mówiła na gorąco starosta Małgorzata Tudaj, która podziękowała radnym za poparcie projektu tej uchwały.

Budżet jest najważniejszą roczną uchwałą samorządu. Tegoroczny został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a także przez wszystkie komisje branżowe powiatu.

Starostwo za ponad 2 mln zł zajmie się trzecim etapem przebudowy ul. Wojska Polskiego. Przebudowana zostanie droga Zwiastowice-Ucieszków w gminie Pawłowiczki, również za 2 mln zł. Samorząd wyda 300 tys. zł na pogłębienie wiaduktu w Koźlu Rogach na ul. Głównej. W Landzmierzu w gminie Cisek powstanie nowy chodnik, pogłębione zostaną też rowy melioracyjne. 1 mln zł wydany zostanie na zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla straży pożarnej. Ponad 4 mln zł dotacji dla szpitala pozwoli na wkład własny do projektów unijnych związanych z przebudową lecznicy, chodzi m.in. o przebudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Ponad 3 mln zł wyniesie wkład do projektu zagospodarowania kozielskiej przystani „Szkwał”, chodzi o strefę rekreacyjną. Rewitalizacja wyspy połączona jest z budową internatu w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej.

Będą też pieniądze na termomodernizację sali gimnastycznej przy II LO i sporządzenie projektu budowy nowej sali przy I LO. W ZSTiO przeprowadzona zostanie modernizacja sieci grzewczej. Powiat przeznaczy też 30 tys. zł na renowację opolskiej katedry.

Dochody samorządu wyniosą 97,5 miliona złotych przy wydatkach przekraczających kwotę 105 milionów złotych.

AL

bu1.jpeg

bu2.jpeg

bu3.jpeg

bu4.jpeg

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera