Kamera on-line

Otwarcie budynku warsztatów terapeutycznych w Domu Św. Karola w Kędzierzynie – Koźlu

 W dniu 05 września 2008 roku otworzono budynek warsztatów terapeutycznych w Domu Św. Karola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie- Koźlu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał  Starosta Józef Gisman wraz z Siostrą Dyrektor Anną Kołodziejczyk i Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Panem Adamem Różyckim.
       Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kędzierzynie – Koźlu przez okres siedmiu lat realizował Program naprawczy wymagany przepisami prawnymi. Osiągnięcie standardu usług  bytowych, opiekuńczych i wspomagających przez DPS stało się możliwe dzięki podjęciu się zadania wybudowania na terenie posesji budynku z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne i salą do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. W  budynku znajdują się 4 pomieszczenia:
- 3 sale – z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych z Kłodnicy,
- 1 sala – z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczne prowadzona przez terapeutów z DPS.
Budynek powstał w dużej mierze dzięki pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, a w wyposażeniu budynku pomogło Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu. 
      Każda sala została wyposażona w odpowiedni sprzęt terapeutyczny, jak również w meble niezbędne do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 
      W uroczystości udział wzięli Wicestarosta Marek Matczak, Członek Zarządu Jerzy Pałys, Sekretarz Powiatu Alicja Brol – Polak oraz Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka.  

 Starosta Józef Gisman i Siostra Dyrektor Anna Kołodziejczyk dokonują otwarcia budynku warsztatów terepeutycznych Domu Św. Karola
Starosta Józef Gisman i Siostra Dyrektor Anna Kołodziejczyk dokonują otwarcia budynku warsztatów terepeutycznych Domu Św. Karola
Warsztaty terepeutyczne Domu Św. Karola w Kędzierzynie - Koźlu
Warsztaty terepeutyczne Domu Św. Karola w Kędzierzynie - Koźlu
Warsztaty terepeutyczne Domu Św. Karola w Kędzierzynie - Koźlu
 

×

Zapisz się do newslettera