Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31.12.2020r. Kędzierzyn

×

Zapisz się do newslettera