Kamera on-line

Nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze wznowiony.

Nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze wznowiony.

Wojewódzkie fundusze wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

O Programie Czyste Powietrze

Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Załącznik o zmianach w programie priorytetowym Czyste Powietrze znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/documents/1379842/1381036/zalacznik_o_zmianach_w_programie_priorytetowym_czyste_powietrze.pdf/8c284dc3-e675-abc2-7ac7-221b0838d43f

×

Zapisz się do newslettera