Kamera on-line

Powiatowa służba zdrowia wzbogaci się o nowoczesny aparat RTG

Dalszej poprawie ulega baza sprzętowa służby zdrowia w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Tym razem w trosce o podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, ze środków własnych i środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zakupuje dla Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie – Koźlu ucyfrowiony aparat RTG z zawieszeniem sufitowym wraz z systemem archiwizacyjno – dystrybucyjnym do diagnostyki radiologicznej.
Ogłoszony przetarg ofertowy na zakup tego aparatu RTG zakończony ma być w pierwszej połowie października br.

Zakup tego aparatu RTG nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 712 055,68 PLN (56%) oraz środków Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w wysokości 368 743 zł i środków SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu w wysokości 197 729 zł.

Dzięki zakupowi nowego aparatu każdy badany pacjent zamiast kliszy zdjęciowej otrzyma wynik badania w formie zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD, co stanowić będzie novum w dotychczasowej praktyce, przy czym zapis ten będzie w polskiej wersji językowej.

×

Zapisz się do newslettera