Kamera on-line

NOWA EDYCJA OGÓLNOKRAJOWYCH KONKURSÓW: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników i „Konkursu Plastycznego” – dla dzieci

Konkurs BGR dla rolników:

Konkurs skierowany jest do  dużych i małych indywidualnych gospodarstw rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, ocena poziomu bezpieczeństwa gospodarstw, propagowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa pracy oraz obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Dodatkowo Centralna Komisja Konkursowa ocenia gospodarstwa pod kątem prezentowanych przez nich walorów estetycznych. W roku 2003 r.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy zainicjowała konkurs, przypisując mu nazwę: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który stał się   jednym z najważniejszych ogólnokrajowych działań prewencyjnych KRUS, nakierowanych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Na zwycięzców, jak co roku, czekają atrakcyjne nagrody. W roku 2018 zwycięskie gospodarstwo rolne otrzymało ciągnik marki Ursus.

Konkurs Plastyczny dla dzieci:

            W konkursie mogą wziąć udział dzieci  ze szkól podstawowych, mieszkające na terenach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym,  a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno  powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3  ilustrującej hasło konkursowe. W celu przygotowania dzieci do udziału w konkursie pracownicy KRUS przeprowadzają w szkołach pogadanki szkoleniowe, przybliżając dzieciom zakres tematyczny konkursu oraz przykłady technik wykonania prac. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a poziom wykonywanych prac stale rośnie, ukazując nieograniczone możliwości techniczne dzieci oraz skalę ich wyobraźni.

O temacie oraz terminie rozpoczęcia obu konkursów poinformujemy już  wkrótce.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursach zachęcamy do śledzenia strony KRUS: www.krus.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera