Kamera on-line

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera