Kamera on-line

Uczniowie asystentami osób starszych. Za nami projekt "Użyteczni"

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Użyteczni”, realizowany przez Fundację Kocham Swoje Życie w ramach konkursu Młodzi Niepełnosprawni. Projekt skierowany był do  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Uczestnikami trwającego od października 2018 do marca 2019 projektu byli między innymi  uczniowie kędzierzyńskiego Zespołu  Szkół Specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podopieczni Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy. Efektem było wyłonienie grupy osób niepełnosprawnych, które wykonywały proste prace ogrodniczo–porządkowe oraz udzielały wsparcia osobom starszym.  Młodzi ludzie pełnili ważną funkcję  asystenta osoby starszej.  Realizacja projektu dostarczyła wielu ciekawych informacji, spostrzeżeń i nowych doświadczeń oraz wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych.

- Najważniejsze jednak, że potwierdziło się główne założenie projektu,  że osoby niepełnosprawne mogą być „użyteczne” społecznie i choć same wymagają wsparcia, dają wsparcie innym – mówi Krystyna Gielas, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

- Jestem przekonany, że dalsza współpraca uczestników projektu będzie nadal procentować i przyniesie obopólne korzyści. Istotny jest również fakt, że realizacja projektu daje możliwość zaistnienia i szanse na lepsze jutro kolejnym osobom niepełnosprawnym oraz utworzenie na terenie powiatu Zakładu Aktywności Zawodowej – podsumował   wicestarosta powiat kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman.

Oprac. al

Użyteczni.jpeg

×

Zapisz się do newslettera